सबै स्वास्थ्य संस्थाले सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

BySwasthya Sabaiko

१८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १८:५३ १८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १८:५३ १८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १८:५३ , ,
Instagram
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Share This

स्वास्थ्य सबैको – स्वास्थ्य् तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०७८ साल जेष्ठ १८ गतेको सुचना अनुसार पत्रको मितीले सात दिन भित्र सरकारी , निजी , साहकारि तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाहरु सबैले ताहाको स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रभाह हुने सेवकओ प्रकार र सो को लागत रकम शिर्षक समेटा उल्लेख भएको मुल्य सुची (शुल्क ) संचालक समिती ज बोर्ड व आधिकारिक निकाय बाट निर्णय गराई अनिवार्य रुपमा आ-आफ्नो वेबसाईट मार्फत सार्वजनिक गर्ने , सुचना पाटिमा सबैले देख्ने गरी राख्ने र सो को जानकारी स्वास्थ्य संस्था सन्चालन ईजाजतपत्र दिने तथा नविकरण गर्ने निकाय समक्ष पठाउनु भनी निर्देशान दिएको छ ।


Instagram
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *