स्वास्थ्यको कर्मचारीहरुले भर्नुपर्ने का.स.मु. फारम साहयक देखी अधिकृत स्तरसम्म ।

ByBirendra

१ श्रावण २०७९, आईतवार १९:५४ १ श्रावण २०७९, आईतवार १९:५४ १ श्रावण २०७९, आईतवार १९:५४
Instagram
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Share This

स्वास्थ्य सबैको – स्वास्थ्यको कर्मचारीहरुले भर्नुपर्ने का.स.मु. फारम साहयक देखी अधिकृत स्तरसम्म ।

का.स.मु. फारम साहयक स्तर

का.स.मु._सहायक-स्तर
का.स.मु._साहयक-स्तर.pdf

का.स.मु. फारम अधिकृत स्तर

का.स.मु._अधिकृत-स्तर
का.स.मु._अधिकृत-स्तर.pdf

 


Instagram
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

By Birendra

I never dreamed about success. I worked for it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *