PCL

Paramedics ले कुन कुन औषधी Prescribe गर्न मिल्छ ,Mobile मा Download गर्नुहोस् लिस्ट ।

Instagram       Biren’s Blog – नेपाल स्वास्थ्य ब्याबसायि परिषद NHPC( Nepal Health Professional Council ) एन २०५३ अनुसार हेल्थ असिस्टेन्ट (H.A) ले…